Com actua Citius

COM ACTUA CITIUS

CITIUS basa el seu mètode d’actuació en el seu “Know How”, recolzat en l’experiència prèvia de l’equip de professionals que treballen en la companyia, millorant pràctiques i processos, el que dota a Citius de capacitat per a produir solucions creatives facilitant als seus clients PROPOSTES DE VALOR, a través de la seva especialització sectorial.

El procés habitual de les empreses d’outsourcing es sintetitza en:

img05cat

El procés habitual a CITIUS OUTSOURCING es diferencia en:

img06cat

CITIUS segueix un procediment de treball que es concreta en les següents etapes:

img07cat