Logísitca

logistica2

Citius Outsourcing Enterprise centra la seva activitat en la externalización de processos i plantes industrials dels diversos sectors de la indústria

MANIPULACIÓ DE PRODUCTES

 • Manipulació
 • Envasat
 • Etiquetatge i Referenciación de productes
 • Retractilado i Paletizado

 

img02

GESTIÓ DE PROCESSOS PRODUCTIUS
Externalización de qualsevol procés productiu lligat a l’activitat industrial buscant l’optimització dels diferents processos:

 • Alimentació de línies de producció
 • Assemblatge
 • Control de qualitat en la producció
 • Processo final d’embalatge
 • Altres serveis complementaris a la producció

 

img03

LOGÍSTICA
Gestió integral de magatzems en les instal·lacions del client:

 • Recepció, càrrega i expedició de demanats
 • Classificació i ubicació de mercaderies
 • Moviment de materials dins de les instal·lacions
 • Embalatge i Cubicatge

 

img04